சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

எமது ஊழியர்கள் பற்றி 

சமீபத்திய ஊழியர் அறிவிப்பு

 

10

NOV
Ante-dating the Date of Extension of Compulsory Retirement Age of Government Medical Officers up to 61 years

20

OCT
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ තනතුරට සීමිත පදනම මත බඳවා ගැනීම

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Medical Officers – 2021

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons – 2021

20

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Specialists – 2021

15

OCT
Revision of Limit of Extra Duty of all Grades of Medical Officers during COVID – 19 Outbreak

12

MAR
Chemical Biological Radioactive Nuclear and Explosive (CBRNE) Disaster Preparedness Readiness Healthcare Institutional Survey

03

DEC
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons – 2020

03

SEP
12 வது சர்வதேச ஆராய்ச்சி மாநாடு - 11,12 - செப்டம்பர்- 2019

08

MAR
பரீட்சை ஒத்திவைப்பு அறிவிப்பு- 2018-03-10