சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

வேலை வாய்ப்புகள்

 

25

JUL
Recruitment (open) to the Post belong to Management Assistanat Non - Technical Segment - 02 - 2017

10

MAR
Enrolment of Trainees for the Training of the Posts in the Service of Professions Supplementary to Medicine and Para Medical Service 2016/ 2017

01

MAR
சுகாதார போஷணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பதவி

04

NOV
உலக சுகாதார அமைப்பிலுள்ள சர்வதேச தொழில்முறை வெற்றிடங்கள்

01

NOV
தரவு பதிவு செய்தல் இயக்குனர் பதவி - 3 பதவிகள்

25-10-2016 தரவு பதிவு செய்தல்  – 3 பதவிகள்  தரவிறக்கம்