சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

கேள்விப்பத்திரங்கள் மற்றும் கொள்முதல்

 

29

DEC
தேசிய காச நோய்த்தடுப்பு மற்றும் சுவாச நோய்களுக்கான நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் இலத்திரனியல் தரவு முகாமைத்துவ கட்டமைப்பின் உருவாக்கத்திற்கான நிபுணத்துவ நிறுவனத்தை தெரிவு செய்தல்

29

DEC
தேசிய குடும்ப திட்டமிடல் நிகழ்ச்சி திட்டத்திற்கு பல்லாண்டு செலவினத்துடன் கூடிய செயற்திட்டத்தை வரைவதற்கான நிபுணர் / நிபுணர்களை நியமித்தல் தொடர்பிலான விருப்பத்தை வெளியிடும் வேண்டுக

04

DEC
அரச வைத்தியசாலைகளில் மருத்துவ நிபுணர்கள், மருத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளகப் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் வைத்திய அதிகாரிகளுக்கான விடுதிகளுக்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்ளல், வடிவமைத்தல் மற

23

NOV
சுகாதார அமைச்சு, போசனை & சுதேச மருத்துவம் ஏலங்களுக்கு விண்ணப்பம் - கையுறை

15

NOV
2016/ 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான தன்னியக்க இயந்திர திருத்தல், தன்னியக்க குளிரூட்டி திருத்தல், தன்னியக்க மின் திருத்துதல், சொகுசு ஆணை தயாரித்தல் ரிங்கரின் செய்தல் மற்றும் வர்ணம் பூசுதளுக்கான ஒப்பந

15

NOV
2017/ 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான (1,000,000,.00 மேற்படாத ஒப்பந்தங்கள் )சுவசிரிபாய கட்டத்தொகுதி பராமரிப்பு சேவையை வழங்கும் ஒப்பந்தக்காரர்களை பதிவு செய்தல்.

15

NOV
சுகாதார போசனை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் கட்டுமானம்

02

OCT
ஏல அழைப்பிற்கான திருத்தம் (IFB)

14

SEP
3 சக்கர வாகனம் 1, மோட்டார் சயிக்கில் 4 மற்றும் மோட்டார் கார் கொள்வனவு (செயல்பாட்டு குத்தகை முறைய

12

SEP
400 Nos. எடை அளவு தராசு அதனுடன் உயர அளவீடுகோல் கொள்வனவு

07

SEP
மருத்துவமனை கட்டடங்களின் கொள்முதல் அறிவிப்பு

30

AUG
கொள்முதல் அறிவிப்பு –குருநாகலை போதனா வைத்தியசாலையில் இலங்கை பக்கவாத கவனிப்பு நிறுவகத்தை ஸ்த

22

AUG
இலங்கையில் தேசிய வைத்தியசாலையில் கால்-கை வலிப்பு அறுவை சிகிச்சைக்கான மருத்துவ உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல், பரிசோதனை செய்தல் மற்றும் ஆணைப்படுத்தல்

21

AUG
தேசிய குடும்பத் திட்டமிடல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்திகான பல்லாண்டு செலவினத்துடன் கூடிய செயலரிக்கையை வரைவதற்கான நிபுணர் சேவையை கொள்முதல் செய்தல்

14

AUG
திட்ட தேவைக்கான வான் போக்குவரத்து சேவை (01) பயணிகள் கொள்ளளவு 9 இருக்கைகள்

20

JUL
இலங்கை தேசிய வைத்திய சாலையின் 93 தாதிய விடுதிகளை புனரமைத்தலும் இல.385 கொழும்பு 10 சுவசிரிபாய கட்டடதொகுதியில் சாரதிகலுக்கான ஓய்வறையை நிர்மாணித்தாலும்

20

JUL
இலங்கை திரிபோஷா நிருவனத்திற்கு தை 4000 மெட்ரிக்தொன் தானிய சேமிப்பு சிலியோக்களை வழங்கல், பொருத்துதல்,பரீட்சித்து பார்த்தல்,இயங்க வைத்தல், மற்றும் பராமரித்தல்

23

JUN
கையெழுத்து பிரதிகள் - கையுறைகள்

22

JUN
திட்டமிடப்பட்ட கண் வங்கி கட்டிட நிர்மாணம் -போதனா வைத்தியசாலை குருநாகல்

22

JUN
சுகாதார கல்வி நிறுவகத்திற்கு பைல் அத்திவாரம் அமைத்தலும், பாரிசலாத சிகிச்சை மையம் அமைத்தலும் – போதனா வைத்தியசாலை இரத்தினபுரி

22

JUN
பக்கவாத சிகிச்சை பிரிவு நிர்மாணம் - போதனா வைத்தியசாலை கராப்பிட்டிய

08

DEC
காச நோய் மற்றும் மார்பு நோய்களுக்காக தேசிய திட்டத்திற்கான வாகனத்தில் எக்ஸ்ரேஅழகு கொள்முதல்

19

SEP
2௦16 ம் ஆண்டுக்கான ஆயுர்வேத மூலப்பொருட்களை வழங்குதல்