சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

துணை மருத்துவ சேவையின் குடும்பநல உத்தயோகத்தர் பயிற்சிக்காக ஆன்லைன் (Online) ஊடாக பயிலுனர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் 2021-01-07

විද්‍යුත් මාධ්‍යයෙන් අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම

துணை மருத்துவ சேவையின் குடும்பநல உத்தயோகத்தர் பயிற்சிக்காக ஆன்லைன் (Online) ஊடாக பயிலுனர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்

On line Recruitment of the Trainees for Public Health Midwives under the Para Medical Service

  
Description Download
Sinhala Tamil English
The notice sent and accepted by the Government Printer for publication in the Government gazette Download Download Download
Instructions for Completing the Application Through Internet Download Download Download
Apply Online